Sản xuất TVC quảng cáo, MV ca nhạc

Quá trình thực hiện gồm có 4 bước:

Bước 1: Tiếp nhận dự án quay TVC quảng cáo, sản xuất MV ca nhạc, quay phim, chụp ảnh sự kiện, chụp ảnh quảng cáo.
Slide0023 Image204

Bước 2: Sáng tạo ý tưởng hay, lên concept chụp ảnh quảng cáo chi tiết
Slide0023 Image201
Bước 3: Giai đoạn thực hiện: đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp, trang thiết bị hiện đại
Slide0023 Image202
Bước 4: Giai đoạn hoàn thiện và bàn giao sản phẩm