Quảng cáo cầu đi bộ

Cầu vượt đi bộ tiếp tục trở thành một trong những vị trí đặt biển quảng cáo đắc địa cho các doanh nghiệp. Quảng cáo trên cầu vượt đi bộ được phân bổ rộng rãi với hệ thống hàng trăm cầu vượt được xây dựng, quy hoạch tại các thành phố lớn, đặt tại các tuyến giao thông đông đúc với khả năng cao tiếp cận với người tiêu dùng.

Quảng cáo cầu đi bộ

Quảng cáo cầu đi bộ

Quảng cáo cầu đi bộ

Quảng cáo cầu đi bộ

Quảng cáo cầu đi bộ

Quảng cáo cầu đi bộ